niedziela, 20 kwietnia 2014


OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA   ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO    20.04.2014 r.
1.     Radosne „ A l l e l u j a ” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Wspólnota Salezjańska składa najlepsze życzenia: Życzymy całej rodzinie parafialnej i wszystkim uczęszczającym  na nabożeństwa do naszej świątyni  jak również miłym gościom aby miłość jaką obdarza nas Chrystus Zmartwychwstały, była źródłem pokoju i radości w
życiu osobistym i rodzinnym, była źródłem siły do dawania świadectwa o tym, Który daje się nam za pokarm, Który zwyciężył śmierć, grzech i szatana. Serdecznie dziękujemy wszystkim za życzenia i modlitwę w naszych intencjach.
  2.  W Poniedziałek Wielkanocny program Mszy św. jak w każdą      niedzielę.
3.     W dniu Zmartwychwstania Pańskiego dziękuję Wszystkim Kapłanom za czas Rekolekcji Wielkopostnych  i za  posługę sakramentalną w konfesjonale w ostatnich dniach. Słowa podziękowania kieruję do ks. Krzysztofa który wraz z młodzieżą przygotował Ciemnicę, dziękuję panu Józefowi i pani Ani za dekorację Bożego Grobu, wszystkim tym którzy zadbali o czystość Świątyni, przystroili ołtarze oraz złożyli ofiary na kwiaty. Dziękujemy Siostrom zakonnym, Służbie Kościelnej, ministrantom, chórowi parafialnemu, scholii, dzieciom, młodzieży, studentom i wszystkim parafianom za udział w Triduum Paschalnym.
4.     W imieniu Salezjanów, Salezjanów – Współpracowników oraz w imieniu 
Parafialnego Caritasu dziękuję za organizację Śniadania Wielkanocnego,   które odbyło się dzisiaj w naszym Domu Młodzieżowym. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wsparcie śniadania Radę Osiedla Ołbin oraz wszystkim, którzy przygotowali to śniadanie swoją pracą i tym, którzy swoimi ofiarami i darami je  wsparli.
5.     Od wtorku  przed Mszą św. o g. 17.30 przygotowywać się będziemy do kanonizacji Jana Pawła II oraz Jana XXIII.
 6. W sobotę zapraszamy na czuwanie przed kanonizacją. Rozpoczęcie o godz. 21.00. Zakończenie o północy Mszą świętą.
7.  W przyszłą Niedzielę poświęconą tajemnicy Miłosierdzia Bożego    
     zapraszamy na godz.15.00. Odśpiewana zostanie Koronka oraz  
     odprawiona msza święta dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.
     8.  Szczęść Boże na radość obchodów Wielkanocy
           i  serdeczne  Bóg  zapłać wszystkim za  wszelkie dobro z Waszej strony.
Ks. Krzysztof Bucyk                                           
                                                                                      proboszcz
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
21.04.2014 r.
------------------------------------------------------
1.     Bóg zapłać za wspólne przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, znak nadziei dla każdego z nas. Niech Chrystus Zmartwychwstały  błogosławi i prowadzi nas drogą   prawdziwego człowieczeństwa.
2.     Wszystkim Drogim Wiernym uczęszczającym do naszej świątyni na  
nabożeństwa i Miłym Gościom  życzymy radości i pokoju jaką niesie Zmartwychwstały. Dziękujemy za życzenia, które w ostatnich dniach otrzymaliśmy, zapewniamy o szczególnej pamięć.
3.     Na początku Wielkiego Postu rozdano w naszej świątyni 600 skarbonek na Jałmużnę Postną, gdzie wierni przez cały post składali drobne ofiary jako wyraz umartwienia postnego. Za tydzień Skarbonki z ofiarami będzie można składać do kosza  przed głównym ołtarzem. Ofiary ze skarbonek  będą przekazane do Caritas Diecezji Wrocławskiej na pomoc dla chorych.
4.     We worek przypada 8 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II. Uroczysta Msza święta o godz. 18.00 w intencji kanonizacji bł. Jana Pawła II.
5.     W najbliższy piątek o g. 17.30 odbędzie się Droga Światła, organizowana przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.
6.     W przyszłą Niedzielę poświęconą tajemnicy Miłosierdzia Bożego zapraszamy na godz.  15.00. Odśpiewana zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego  a następnie Msza Święta.
7.     Szczęść  Boże na radość obchodów Wielkanocy  i  serdeczne  Bóg  zapłać wszystkim za  wszelkie dobro.
8.     W ostatnim tygodniu  z  naszej rodziny Parafialnej do Domu Ojca odeszli:
Irena Podkomorzy, Jolanta Pytel, Stanisława Horwat, Zofia Szymoniak, Teresa Winiarska. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek  racz im dać Panie / a światłość wiekuista niechaj  im świeci / niech odpoczywają w pokoju wiecznym / Amen.


Ks. Krzysztog Bucyk

         proboszcz


sobota, 12 kwietnia 2014

OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA      PALMOWA   13.04.2014
1.         Dziś o  godz. 18.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną.
2.         W środę o godz. 18.00 uczniowie Gimnazjum salezjańskiego przyjmą  Sakrament Bierzmowania. Sakramentu udzieli Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Siemieniewski.
3.         Nauka przed chrztem w Wielką Środę  o godz. 19.00 w Domu  Młodzieżowym.
4.         Ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu składamy do skarbon przed ołtarzem.
5.         Dziś Salezjanie - Współpracownicy rozprowadzają palmy oraz świece na stół wielkanocny.
6.         Przed ołtarzem można składać paczki na rzecz ubogich parafian. Wszystkich, którzy pragną z takiego świątecznego śniadania skorzystać, jeszcze raz serdecznie na nie zapraszamy w niedzielę Zmartwychwstania o godz. 8.00.
7.         Nabożeństwa Triduum Paschalnego;
Wielki Czwartek - przeżywamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej.
Na godz. 8.00 zapraszamy na uroczystą Jutrznię Wielkiego Czwartku.
Uroczysta Eucharystia o godz. 18.00. Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 22.00.

Wielki Piątek

Rozpoczęcie adoracji w Ciemnicy o godz. 7.00.
Na godz. 8.00 zapraszamy na uroczystą Jutrznię Wielkiego Piątku.
W tym dniu  obowiązuje post ścisły !
O godz. 17.15 - Droga Krzyżowa.
O godz. 18.00 - ceremonie Wielkiego Piątku - adoracja Krzyża.
Po ceremoniach liturgicznych przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
W Wielki Piątek nawiedzamy Ciemnicę.
 Oto porządek adoracji w Ciemnicy:
Godz.   7.00 -    8.00
         Róże Niewiast i Mężczyzn
Godz. 8.00    - 9.00
        Jutrznia Wielkiego Piątku
Godz. 9.00 – 10.00
Czciciele św. Antoniego, Apostolstwo Dobrej Śmierci
Godz. 10.00 – 11.00
Dzieci ze szkoły podstawowej
Godz. 11.00 – 12.00
Dzieci z Oratorium oraz Gimnazjum
Godz. 12.00 – 13.00
         Grupy duszpasterskie
Godz. 13.00 – 14.00
         Koło Przyjaciół Radia Maryja
Godz. 14.00 – 15.00
Odnowa w Duchu Świętym
Godz. 15.00 – 16.00
Salezjanie - Współpracownicy
Godz. 16.00 – 17.00
Osoby Starsze - Róże
Godz. 17.15

Droga Krzyżowa

Godz. 18.00

N a b o ż e ń s t w o   D n i a

Godz. 20.30 – 22.00 


Duszpasterstwo Akademickie Horeb, Młodzież Oratorium.
Wielka Sobota - Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego.
Adoracja przy Grobie Pańskim rozpoczyna się o godz. 7.00.
Na godz. 8.00 zapraszamy na uroczystą Jutrznię Wielkiej Soboty.
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00
W czasie liturgii Wigilii Paschalnej: poświęcenie nowego ognia, śpiew Orędzia Paschalnego, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na powyższą celebrację przynosimy koniecznie do kościoła świece - gromnice.
Poświęcenie pokarmów na stół Wielkanocny w Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 17.00 .   

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Uroczysta procesja Rezurekcyjna o godz. 6.00.  Zapraszamy wiernych do niesienia figury Zmartwychwstałego,  baldachimu, sztandarów. 
Msze św. W I Dzień Zmartwychwstania o godz.: 6. 00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 , 14, 30  podczas której będzie udzielany Sakrament Chrztu Świętego oraz po południu o 17.00  i  19.15.
Drugi dzień Świąt Wielkanocy - Poniedziałek Wielkanocny -  Msze św. oprawiane  będą jak w każdą niedzielę.
   8.     Spowiedź św. - dziś i do Wielkiej Środy podczas wszystkich nabożeństw.
Dyżury w konfesjonale:
W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę:  od g.  7.00  do  12.00 , i  od g.  15.00   do  17.00.
   9.     Za wszelkie ofiary złożone ostatnio na tacę przez wiernych na remont naszej świątyni     
      składamy serdeczne podziękowanie.
   10.   W ostatnim tygodniu z naszej rodziny Parafialnej do Domu Ojca odeszli: Stefania          Goryl, Halina Dolik, Jadwiga Miller, Jadwiga Stefańska, Janina Pliszewska. Polećmy             ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im             dać      Panie / a światłość         wiekuista niechaj  im  świeci / niech odpoczywają w pokoju wiecznym /         Amen


Ks. Krzysztof Bucyk
                                              
                                                                                                                                             proboszcz
OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE
V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU - 06.04.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dziś rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Serdecznie witamy ks. Łukasza  
    Woźniaka  -  salezjanina z Łodzi. Za trud głoszenia Słowa Bożego złożymy na  
    ręce księdza Łukasza ofiary w poniedziałek, wtorek i środę. Program Rekolekcji 
    wywieszony jest w gablotach kościelnych. Można też zabrać na 
    wydrukowanych kartkach.
2. W środę o godz. 19.00 Zebranie Salezjanów Współpracowników.
3. W czwartek o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą  w intencji Odnowy w  
     Duchu Świętym. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
4.W Niedzielę Palmową będą rozprowadzane przez Salezjanów –
    Współpracowników palmy. W Niedzielę Palmową, poświęcenie palm na
    wszystkich Mszach św. Natomiast na Mszach św. o g. 9.30, 11.00 i 12.30    
    gromadzimy się przy Krzyżu Misyjnym przed kościołem. Przy Krzyżu 
    zostaną poświęcone palmy, następnie procesyjnie udamy się do świątyni na 
    sprawowanie Najświętszej Ofiary.
5. W pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych o g. 8.00 po Rezurekcji,
     organizujemy śniadanie wielkanocne dla znajdujących się w trudnej sytuacji 
     materialnej. Śniadanie zorganizowane będzie tradycyjnie przez Salezjanów –
     Współpracowników, Caritas Parafialną oraz Radę Osiedla Ołbin. Przy  
     wyjściu z kościoła rozprowadzane są kartki świąteczne oraz świece na stół 
     wielkanocny.
6. Ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu wrzucamy do Skarbon z przodu
     kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary!
7. Biuro Podróży Panorama zaprasza na pielgrzymkę do Wilna i okolic. Więcej
     informacji na plakatach.
8. W ostatnim tygodniu z naszej rodziny Parafialnej do Domu Ojca odeszli:  
     Tadeusz Kowalski, Alicja Kociak, Andrzej Krawczyk, Halina Niechciała, Czesław
     Kurowicki, Leszek Wierzbicki, Krystyna Kolmaga, Aleksandra Walendzik
     Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie / a
     światłość wiekuista niechaj  im  świeci / niech odpoczywają w pokoju
     wiecznym / Amen

Ks. Krzysztof Bucyk

        Proboszcz